Feedback is belangrijk voor de door ontwikkeling.

Voor de NPO Radio App, moest er een nieuw feedback omgeving ontwikkeld worden. Zo wilt de NPO Radio Online afdeling meer feedback ontvangen om de app te verbeteren. De feedback moet zo specifiek mogelijk zijn, zodat deze direct naar de juiste afdeling gestuurd kan worden. Daarnaast moest de NPO Radio app de gebruiker feedback geven, als de app geen verbinding met het internet had. Ik heb voor deze opdracht een visuele feedbackscherm gemaakt om de gebruiker te informeren: Dat de app geen internetverbinding heeft en dat het alleen mogelijk is om de gedownloade podcasts af te spelen.

Voor de feedback omgeving is eerst onderzoek gedaan naar wat voor soort feedback de NPO Radio Online wilt ontvangen en wat ze momenteel ontvangen. Daaruit kwamen twee soorten feedback categorieën uit:

  • App specifiek ( over het functioneren van de app)
  • Content specifiek (gericht naar de zender)

Op basis van deze informatie is er een pattern onderzoek gedaan. Er is gekeken hoe andere websites en apps feedback vergaren. Aan de hand van die resultaten is het volgende ontwerp gemaakt:

Eerste scherm: Keuze uit:

  • Feedback voor de app.
  • Feedback  voor de zender.

Tweede scherm: Feedback noteren.

Derde scherm: Persoonlijke informatie en verzenden + ontvangstbevestiging per mail.

Features

  • Feedback voor de app makers.
  • Feedback voor de zender.

Design leverde:

  • Is het ontwerp nog van vandaag.

Project uitkomsten

De zender heeft haar feedback gescheiden

De NPO heeft nu haar feedback gescheiden en daardoor kan de zender haar eigen feedback verwerken en de ontwikkelaars kunnen aan de hand van de feedback de app nog gebruiksvriendelijker maken.

Mooi resultaat