Mhoom

Wij van AMP webcreations hebben een website voor MHOOM ontwikkeld waarin een nieuw concept opgenomen is. MHOOM is een ecologische winkel waar kleding, schoonheids-, en haar-, en lifestyleproducten worden verkocht. In deze winkel bevindt zich ook een kapsalon wat zeer uniek is in Nederland.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van de website, hebben wij onderzoek gedaan naar de markt en de doelgroep. Uit dit onderzoek zijn een aantal belangrijke resultaten gekomen, die van invloed zijn geweest op het eindproduct. Bij het ontwikkelen van het eindproduct hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met aan de ene kant de wensen van MHOOM en aan de andere kant de wensen van de gebruiker.

Het eindproduct is gevalideerd bij de doelgroep en bij een expert op het gebied van webdesign. Hiermee hebben wij kunnen checken of onze website aan de vooraf gestelde eisen heeft voldaan.

In dit document vindt u het productrapport en het validatierapport. In het productrapport vindt u informatie betreffende het product en de belangrijkste keuzes in het ontwerpproces. In het validatierapport vindt u een beknopte beschrijving van de test en de belangrijkste conclusie die wij uit de validatie hebben kunnen trekken.